منتخب سردبیر

شماری از مردم فلسطین به دعوت انجمن جوانان مقابله با شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در ورودی قدیمی شهر الخلیل کرانه باختری تجمع کردند و خواستار بازگشایی خیابان «الشهدا» شدند که طی سال‌های متمادی بسته شده است.

سرتیتر رده