منتخب سردبیر

سرتیتر رده

خشونت‌ نظامیان اسرائیل نتوانست کریستینا فاس، فعال نروژی را که به خاطر حمایت از راهپیمایی مسالمت‌آمیز فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی دو بار مجروح شده، از راهی که انتخاب کرده است، منصرف کند.