Избор од уредникот

Тимовите на обласната жандармерија во руралните подрачја на месноста Омерли извршиле пребарување на теренот при кое се откриени 150 килограми експлозив, 80 метри бакарен кабел, облека на терористите, храна...

друго