përzgjedhja e editorit

Një grup prej 14 emigrantësh të paregjistruar nga Palestina kanë mbërritur deri në fshatin Kiremitcisalih, pranë qytetit Edirne, gjysmë të zhveshur dhe me gjurmë nga goditjet në shpinë

kategoria e titullit